กำจัดแบคทีเรีย ลดกลื่นอับ ดูแลบ้านแบบแพคเกจ

ราคาแพคเกจ ขึ้นกับขนาดบ้านและจำนวนความถี่
ที่ลูกค้าต้องการให้ดูแลใน 1 ปี