ท่อโถปัสสาวะอุดตัน

ราคาเริ่มต้น

1,000 – 3,000

บาท