ลอกท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อถนน ด้วยกระสวย และรถดูดโคลน

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดท่อ
ระยะความยาวท่อและเขตพื้นที่